Verkoopsvoorwaarden

Al onze offertes zijn vrijblijvend en kosteloos.

De prijzen op onze offertes zijn steeds exclusief btw.

Kleuren op een drukproef geven nooit de reële gedrukte kleur weer die U kan verwachten bij het effectief gedrukte resultaat.

Van zodra U ons de opdracht doorgeeft en wij U een eerste voorontwerp afleveren is een minimumkost van 100€ ex btw verschuldigd, ook al zet U nadien de bestelling stop.

Factuurvoorwaarden

Alle facturen zijn contant betaalbaar binnen de vervaldag behoudens andersluidende schriftelijke bepalingen.

Bij niet-betaling op de vervaldag van een factuur wordt deze van rechtswege en zonder dat er een ingebrekestelling vereist is, verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 10% met een minimum van 75€. Tevens is vanaf dat ogenblik een verwijlrente verschuldigd aan 10% op jaarbasis.

In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Gent bevoegd en is het Belgisch recht steeds van toepassing.

Gelieve te betalen op één van onderstaande rekeningen met vermelding van het factuurnummer.

  • Bank: Belfius
    IBAN: BE87 0689 0241 7194
    BIC: GKCCBEBB
  • Bank: Fintro
    IBAN: BE37 1431 0084 6860
    BIC: BEBABEBB

Nieuwsgierig?
Inspiratie op doen?
Ontdek hier
onze vaste geboortekaartjes!

Heb je een vraag?
Wil je meer info over een kaartje?
Kom je graag eens langs?
Laat het ons weten!